อันดับ

ยูสเซอร์

เทิร์นโอเวอร์

รางวัล

b7310tp032xxx

3,691,679

ทองคำ 2 บาท

b7310tp697xxx

2,591,264

ทองคำ 2 บาท

b7310tp673xxx

2,475,319

ทองคำ 1 บาท

4

b7310tp319xxx

1,845,713

ทองคำ 50 สต

5

b7310tp179xxx

1,610,973

เงินสด 10,000.-

6

b7310tp672xxx

1,400,346

เงินสด 5,000.-

7

b7310tp901xxx

1,381,437

เงินสด 5,000.-

8

b7310tp832xxx

1,365,103

เงินสด 5,000.-

9

b7310tp607xxx

1,320,971

เงินสด 3,000.-

10

b7310tp415xxx

1,164,643

เงินสด 3,000.-